Bielskie Biuro
Nieruchomości EFEKT

ul. Cieszyńska 132
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 10 32